انبردست 9 قطعه دستورالعمل ابزار klein j2000-9ne را برش می دهد

مرد معتاد شیشه‌ای از تصاوير زنش سوءاستفاده می‌کرد- انبردست 9 قطعه دستورالعمل ابزار klein j2000-9ne را برش می دهد ,Sep 21, 2011·مرد معتاد شیشه‌ای از تصاوير زنش سوءاستفاده می‌کرد. زنم از دستورات من سرپیچی می‌کند او بی‌دلیل به