انبر شمشیربازی Irwin شمشیربازی 10-1 / 4 اینچی - قطعات

Hugging Face – The AI community building the future.- انبر شمشیربازی Irwin شمشیربازی 10-1 / 4 اینچی - قطعات ,diff --git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 --- /dev/null +++ b/spiece.vocab @@ -0,0 +1,80000 @@ + 0 + 0 +پروفایل اشتراکی hormozmusic | میم پلاسانبر ذغال ۱۶۳. سیخ چوبی ۱۶۴. مگس کش ۱۶۵. زیر قاشقی کنار گاز ۱۶۶. جای خلالی ۱۶۷. خلال دندان ۱۶۸. قیف معمولی ۱۶۹. قیف دو سایز ۱۷۰. قیف ۲ کاره ۱۷۱. زیر لیوانی ۱۷۲. هاونگ مرمر ۱۷۳. طناب معمولی ۱۷۴.بایگانی‌های الگوریتم SHA-256 | خرید ماینر و فروش ماینر و ...

ماینر MicroBT M20s 68TH/s. دستگاه مخصوص مایننیگ Whatsminer M10 با الگوریتم SHA 256 با توان محاسبه 33TH/s مناسب برای استخراج بیت کوین و بیت کوین کش می باشد. برای دیدین درآمد امروز این دستگاه اینجا کلیک کنید.